Betala med Klarna

Asin Aqua PROFI

  • 54 450 kr
Beställningsvara 5-10 dagar
Leverantör: ASEKO

ASIN AQUA PROFI är en professionell enhet med intelligenta systemkontrollfunktioner. Maskinen är designad för offentlig sektor där höga krav på noggrannhet och överensstämmelse med alla hälso- och säkerhetsstandarder är av yttersta vikt.

Asin Aqua PROFI är utrustad med CLF-fri klorsond, Redox-sond, pH-sond och kan kompletteras med CLT total klorsond. Enheten kan användas med såväl 12V som 230V doserpumpar. Den kan styra elektrolyselement och hantera kolsyresystem.


Behandling av poolvatten:

- Kontrollerar doseringen av desinfektion med en CLF-sond som mäter fritt klor.

- Kontrollerar doseringen av pH + och pH- med en pH-sond.

- Kontrollerar kontinuerlig dosering av flockningsmedel (t ex Poly Floc eller APF)

- Total klormätning med en CLT-sond

- Redox potentialmätning med en Redox-sond


Integrerad poolhantering:

- Intelligent värmekontroll

- Vattennivåautomatik med hjälp av trycknivåsensor.

- Automatisk backspolning via Besgo-ventil

- Avancerade säkerhetsfunktioner


ASIN Aqua NET CLF

Slut i lager, beställningsvara 5-10 dagar