Betala med Klarna

TEKNIK - Här nedan redogör vi kort för de olika teknikerna för desinfektion med automatisk dosering från ASEKO.

ASEKO producerar teknik för automatisk dosering INOM tre huvudsakliga PRINCIPERAKTIVT SYRE

Den senaste klor-fria desinfektionstekniken baserad på en precis kombination av kemiska agenter och aktivt syre. Tekniken rensar alla orenheter och större bakterier genom filtrering tack vare en unik mix av koagulering och flockning. Multiflockmedlet ASEKO FLOC+C injiceras i poolvattnet genom en statisk mixer före sandfiltret. Efter injektion samlar medlet upp även de minsta partiklarna till flockar varpå dessa effektivt fångas i sandfiltret. Sandfiltret som skall innehålla AFM (Aktivt Filtermedia) skapar en näst intill perfekt mekanisk behandling av vattnet varpå nästan inga kemikalier krävs för optimal badkvalitet. Alger elimineras genom modern polymerisk icke oxiderande ALGICID. Det aktiva syret hanterar därmed enbart oxidering i systemet vilket samlat ger ett mjukt och behagligt kristallklart badvatten med ett minerallvattenliknande utséende.

Aktivt Syre kräver en mycket hög filterprestanda för att kunna fungera tillförlitligt. För att uppnå maximal effekt av Glasfiltermedia AFM krävs en statisk mixer samt ett cirkulationssystem dimensionerat för en lägre filterhastighet. Optimal filtrering uppnås vid filterhastighet 20-30 m/h. Var noggrann med att kontrollera att ditt sandfilter är stort nog att tillgodose tillräcklig vattenomsättning i badvattnet vid en sänkt filterhastighet samt att systemet ändå kan backspola sandfiltret med 50m/h. 

KONTAKTA POOLTEKNIKER ELLER OSS FÖR DIMENSIONERING INNAN DU HALNDLAR.
SALTKLRORINERING

Genom elektronyls genereras klor från salt upplöst i poolvattnet. Systemet är mycket populärt i Sverige då poolen blir lätt att sköta och vattnet upplevs mjukt. Salthalten i poolen ligger på ungefär 1/10-del av den i havet. Fördelarna är givetvis att man slipper stora mängder kemiska agenter som skall transporteras, bytas och doseras i poolvattnet.
KLORERING

Klor som desinfektionsmetod är den mest vida använda metoden. Till skillnad från saltklornering genom elektrolys injiceras NaCL (Natriumhypoklorit) i små mängder direkt i poolvattnets cirkulationssystem. Klor har använts för desinfektion av bad vatten, dricksvatten och spillvatten i över två hundra år. Tänk på att aldrig använda organiskt klor (cyanursyra) tillsammans med ASIN Aqua system för vattenbehandling.

ASIN Aqua Net

ASIN Aqua HOME

ASIN Aqua Profi

Rådgör alltid med en pooltekniker för att säkerställa att den tekniska utrustningen stämmer överens med dina behov samt att din befintliga utrustning samsvarar med kraven för optimalt badvatten.

SwimLAB Sweden AB